вторник, 19 август 2014 г.

... Нейното най-любимо домашно животно беше морската котка
... Her most favourite pet was a skate fish

Няма коментари:

Публикуване на коментар