петък, 19 септември 2014 г.

четвъртък, 18 септември 2014 г.

Знаеш ли, мисля, че ние двамата с теб много си приличаме!
You know...I think you and I are very much alike

сряда, 17 септември 2014 г.

четвъртък, 11 септември 2014 г.