четвъртък, 15 май 2014 г.

... и тогава видях мъжa, който събираше охлюви, излезли след дъжда на пътеката и ги мяташе обратно в тревата.
... and then i saw the man who was picking the snails that have crept on the path after the rain and he was tossing them back into the grass.

Няма коментари:

Публикуване на коментар