петък, 24 януари 2014 г.

в Париж.... in Paris...

... Веднъж сънувах, че съм в Париж...
... Once I dreamed I was in Paris...

Няма коментари:

Публикуване на коментар