понеделник, 29 септември 2014 г.

сряда, 24 септември 2014 г.

понеделник, 22 септември 2014 г.

петък, 19 септември 2014 г.

четвъртък, 18 септември 2014 г.

Знаеш ли, мисля, че ние двамата с теб много си приличаме!
You know...I think you and I are very much alike

сряда, 17 септември 2014 г.

Понякога мислите ми са дом за щастливи бездомници...
Sometimes my thoughts are home of happy strangers...

четвъртък, 11 септември 2014 г.

Разказ за оранжевия котарак и небесните риби
A story about the orange cat and the sky fish