четвъртък, 18 септември 2014 г.

Знаеш ли, мисля, че ние двамата с теб много си приличаме!
You know...I think you and I are very much alike

Няма коментари:

Публикуване на коментар