понеделник, 29 април 2013 г.

Пролетен коктейл


Свежа идея за пролетните вечери... Носи полъх на морски бриз, пътешествия и копнежи... Ако я приготвите в 20 ч 20 мин. и 20 секунди на 20-то число на месеца и я консумирате с любим човек - ще ви донесе споделена любов!

четвъртък, 25 април 2013 г.

В очакване... Expectation


Тя обожава ароматът на ягоди в пролетния здрач... Днес мина през пазара и си купи цяла купа с дъхави ягоди... Сега се приготвя за лягане, но сънят все не идва... Погледът й непрестанно отлита към червения телефон. Очаква някой да се обади... Пролетно очакване... А телефонът упорито мълчи. Тази вечер ще помълчи заедно със звездите, докато тя заспи... в очакване... А утре някой ще й се обади... дали ще си насрочат среща? Тя дори не подозира, че утре вечерта й ще бъде вълшебна.


She adores the smell of strawberries in the spring eve… She’s been to the market today where she bought a whole bowl of fragrant strawberries.. She’s preparing to go to bed but the sleep isn’t coming…Her sight is constantly shifting to the red phone. She expects a call…Spring expectation…and the phone is stubbornly silent. This evening it’ll be silent together with the stars while she falls asleep…in expectance…And tomorrow someone will call her…will there be a date? She doesn’t even suspect that her evening tomorrow will be fabulous…

сряда, 10 април 2013 г.

Мъжът, който посрещаше корабите.


Той винаги стои на кея, пуши лула и посреща корабите в залеза на затъмнения град... И така години наред... Всички в града му се чудят защо го прави. За него се разказват какви ли не истории и всичките неверни... Но той винаги е там. На кея. Сам. Дълбоко в себе си знае, че някой ден един кораб ще му върне забравен полъх от парфюм, познат смях, космичен шум...
А корабът е вече на път...

вторник, 9 април 2013 г.

Мечтателката. The Dreamer


Обича самотата на нощта, разговорите със себе си и малиновото вино... А утре нещо хубаво ще й се случи....

She loves the loneliness of the night, the conversations with herself, the raspberry wine....Something nice will happen to her tomorrow!

четвъртък, 4 април 2013 г.

Follow your dreams!

Човекът, който не се страхуваше да следва мечтите си...
The man who was not afraid of following his dreams...