петък, 30 май 2014 г.

Петъкът ухае на палачинки, дъжд и ягодово сладко!!!
Friday smells like pancakes, rain and strawberry's jam!!!

сряда, 28 май 2014 г.

петък, 16 май 2014 г.

четвъртък, 15 май 2014 г.

... и тогава видях мъжa, който събираше охлюви, излезли след дъжда на пътеката и ги мяташе обратно в тревата.
... and then i saw the man who was picking the snails that have crept on the path after the rain and he was tossing them back into the grass.

сряда, 7 май 2014 г.

Пешо, веднага слизай от луната, че скоро ще съмне!
Pesho - get down of the moon immediately!...sun will be rising soon!

понеделник, 5 май 2014 г.

Тефтерче за пътешествия и рисунки
Notebook for trips and sketches
Котаракът Пешо и неговата риба Спиридон
:)

четвъртък, 1 май 2014 г.

Четири поколения (една неродена и една невидима)
Four generations (one unborn and one invisible)