четвъртък, 1 май 2014 г.

Четири поколения (една неродена и една невидима)
Four generations (one unborn and one invisible)

Няма коментари:

Публикуване на коментар