четвъртък, 12 февруари 2015 г.

Мога да дойда при теб дори и със затворени очи,,, (химикал, тънкописец, туш)
I can get to you even with closed eyes...
(ball-point pen, fine-tip pen, ink)

понеделник, 9 февруари 2015 г.