понеделник, 25 февруари 2013 г.

Дъждовният човек. The Rainman.

Дъждовният човек.
Дъждовният човек е странник, който излиза от вкъщи само когато вали. Обича дъжда, сивите облаци, оловното небе, ароматът на дъжд, мокрите птици, пустите улици, голите дървета, полумрака на дъждовното време... Дъждовният човек знае езика на птиците и обича да мълчи заедно с тях...

The Rainman.
The Rainman is a stranger who goes out only when it’s raining. He loves the rain, the grey clouds, the scent of the rain, the leaden sky, the wet birds, the desolate streets, the naked trees, the duskiness of the rainy weather… The Rainman knows the language of the birds… he loves to keep silence along with them...

вторник, 19 февруари 2013 г.

Каламбурна история

Преводачът на документални филми Трендафил Канемски не обича дъждовните февруарски вечери. В такова време той предпочита да си седи у дома пред камината и да превежда исторически филми. Сега превежда биографичен филм за съветския демагог – другаря Пичук, по-известен в Западния свят като Сър Пичук - интересна личност с променлив характер. Към полунощ Трендафил ще изпие чаша вино и ще почете 2 странички от любимия си автор Рамбо Силек, след което ще заспи и ще сънува, че е участник в телевизионно кулинарно шоу и трябва да покаже как се омесва светена воданена пита...

неделя, 3 февруари 2013 г.

Кадецът и говорещите лампиони.


Крадецът много обича самотните стари лампиони. Той познава душите им и умее да разговаря с тях. Обикновено си бъбрят за последните домове на лампионите и техните стопани... Лампионите разказват интересни неща... те са видели много хора и са прочели много книги в тишината на нощта.
Крадецът тъкмо е намерил един овехтял ламипон, който е живял дълги години в една циганска колиба. Там всяка вечер е осветявал песни и танци, весели разговори и шумни гуляи. До вчера, когато най-младата снаха в къщата го изнесла скришом на улицата и сложила на негово място чисто новичка луминисцентна лампа.
А старият ламипон вече се чувства толкова уморен и изхабен, че си мечтае за спокойни старини в тихичък кабинет на мълчалив професор, който всяка вечер да чете интересни книги в светлината на неговата мека шапка.

Sombre Mind


петък, 1 февруари 2013 г.

Любовна история. A love story...

Пищната пианистка Мария Партитурова отново е влюбена. Чувствата й са насочени към един въз нисичък диригент с минималистични мустачки, който току що е постъпил на работа в операта. Г-ца Партитурова се кани да го покани на каничка коняк в бар Кан Кан, където довечера ще свири отново, както всеки петък. Сега репетира усилено и мечтае за мустачките на диригента. Без да се усети мелодията из под пръстите й е преминала от фугите на Бах в марша на Менделсон. За съжаление още тази вече г-ца Партитурова ще разбере, че диригентът си пада по една младичка розова балерина ... Партитурова ще изпие няколко канички коняк в бар Кан Кан и на зазоряване ще си тръгне с оберкелнера, който обожава конячета и пищни пианистки... И така ще започне техния любовен роман...

The chubby piano-woman Maria Sheetmusic has fallen In love again. Her senses are orientated to a slightly short-sized conductor with a minimalistic moustache, who has just started work in the Opera. Mademoiselle Sheetmusic is about to invite the conductor to a jug of cognac in the Cancan Bar where she is going to play the piano tonight as she does every Friday. Now she is rehearsing hard, not realising that the melody coming from the piano has changed from Bach’s fugues into Mendelssohn’s wedding march.
Unfortunately tonight Mademoiselle Score will find out that the conductor is in love with a young pink ballerina. She will drink a lot of cognac and early in the morning the waiter from the bar will see her off home. He also loves cognac and chubby piano-women. And that will be the beginning of their love story…