петък, 1 февруари 2013 г.

Любовна история. A love story...

Пищната пианистка Мария Партитурова отново е влюбена. Чувствата й са насочени към един въз нисичък диригент с минималистични мустачки, който току що е постъпил на работа в операта. Г-ца Партитурова се кани да го покани на каничка коняк в бар Кан Кан, където довечера ще свири отново, както всеки петък. Сега репетира усилено и мечтае за мустачките на диригента. Без да се усети мелодията из под пръстите й е преминала от фугите на Бах в марша на Менделсон. За съжаление още тази вече г-ца Партитурова ще разбере, че диригентът си пада по една младичка розова балерина ... Партитурова ще изпие няколко канички коняк в бар Кан Кан и на зазоряване ще си тръгне с оберкелнера, който обожава конячета и пищни пианистки... И така ще започне техния любовен роман...

The chubby piano-woman Maria Sheetmusic has fallen In love again. Her senses are orientated to a slightly short-sized conductor with a minimalistic moustache, who has just started work in the Opera. Mademoiselle Sheetmusic is about to invite the conductor to a jug of cognac in the Cancan Bar where she is going to play the piano tonight as she does every Friday. Now she is rehearsing hard, not realising that the melody coming from the piano has changed from Bach’s fugues into Mendelssohn’s wedding march.
Unfortunately tonight Mademoiselle Score will find out that the conductor is in love with a young pink ballerina. She will drink a lot of cognac and early in the morning the waiter from the bar will see her off home. He also loves cognac and chubby piano-women. And that will be the beginning of their love story…

Няма коментари:

Публикуване на коментар