неделя, 26 януари 2014 г.

Ще ми липсвате! I'll miss you!

Ще ми липсвате.... I'll miss you!
Ще се върна скоро, не се безпокойте! Стойте на топличко и хапвайте млечице! Ще ви донеса нещичко... Само няколко дни и пак ще сме заедно! Обещавам - ще се пазя!
I'll miss you! I'll be back soon, don't worry! Stay inside and sip milk! I'll bring something for you.... Just a few days and we'll be together again! I promise - I'll take care!

Няма коментари:

Публикуване на коментар