четвъртък, 23 януари 2014 г.

... за любовта!... about the LOVE....

Не е важно кой обичаш и как обичаш! Важното е дали изобщо можеш да обичаш!
It’s not so important who do you LOVE and how do you LOVE him/her! The most important is are you really able to LOVE!

Няма коментари:

Публикуване на коментар