петък, 11 ноември 2011 г.

преди сън.../ Dreaming time
Шушулко обича да спи... светът на сънищата често е много по-интересен от реалния.
Проблемът е там, че Шушулко заспива много трудно... за това вечер той пие билков чай с мед, мляко и канела и брои овце.
...1 ...2 ...3 ...
Beanpod likes to sleep…the world of dreams is often much more interesting than the real world. The thing is Beanpod has difficulties to fall sleep…so every evening he has herbal tea with honey, milk and cinnamon and he counts sheep...1...2...3...

Няма коментари:

Публикуване на коментар