четвъртък, 11 август 2011 г.

Санитарен ангел/Nurse Angel…Работи на повикване... слиза при хората и лекува мъката им... после я складира в бутилки, но по някога бутилките се обръщат и мъката отново се излива при хората. Ангелът се казва Спиридон. Самотник. Обича романтични-комедии, мляко с какао и Ерих Кестнер.
He’s working when called...he descends to the people and heals their sadness…then he stores it into bottles but sometimes the bottles turn over and the sadness pours back unto the people. The angel is called Spiridon. He’s lonely. He likes romantic comedies, milk with cocoa and Erich Kästner.

1 коментар:

  1. Признавам си че заглавието,което сте сложили ме грабна веднага и с удоволствие прочетох статията ви.Илюстрацията е доста забавна, добре нарисувана.Сравнението е уникално и може би всеки един от нас има подобен санитарен ангел, който само чака да ни стане мъчно и веднага каца, на рамото ни за да ни излекува и да ни покаже че живота продължава каквото и да става.

    ОтговорИзтриване