вторник, 9 август 2011 г.

Жабешко зелено/Frog greenЛюбовното лято на Жаборан и Жаборана... а още са толкова млади и зелени, зелени, зелени....
The love summer of Mr. Frog and Miss Frog…and they are still so young and green, green, green…

Няма коментари:

Публикуване на коментар