вторник, 20 октомври 2015 г.

"За нас няма вече работа, приятелче... Кажи ми, какво ще правим с теб сега..."
"There is no job for you and me anymore my friend....what are we going to do now..."

Няма коментари:

Публикуване на коментар