вторник, 31 март 2015 г.

Не е лесно да си добър съпруг...
It's not easy to be a good husband...

Няма коментари:

Публикуване на коментар