вторник, 27 януари 2015 г.

А нощес Ангелчо тихомълком изтупа насъбралия се небесен прах. В светлинката на фенерчето се посипа ситен бял снежец.... Някой се усмихна зад прозорчето (пак). А другите ще видят чак на заранта...

Tonight one white angel quietly brushed the fallen celestial dust away. In the flicker of the streetlamp the fine white snowflakes whirled around and down.... Someone behind the window smiled again. And everyone else would see this white magic the next morning...

Няма коментари:

Публикуване на коментар