събота, 16 август 2014 г.


Тя току-що получи най-хубавата новина...
She's just received the greatest news...

Няма коментари:

Публикуване на коментар