четвъртък, 3 юли 2014 г.


и един ангел излетя през комина...

and an angel flew out from the chimney...

Няма коментари:

Публикуване на коментар