четвъртък, 12 юни 2014 г.

Кога ли ще получи писмата ми...
I wonder when will he receive my letters...

Няма коментари:

Публикуване на коментар