четвъртък, 3 април 2014 г.


Три черни котки живеят в градината под прозорчето ми...
Three black cats live in the garden under my window...

Няма коментари:

Публикуване на коментар