понеделник, 21 януари 2013 г.

Разносвачът на сънища.The Deliverer of Dreams.

Разносвачът на сънища. Разнася сънища от както се помни. И баща му е разнасял сънища... и неговият баща също... В главата си има подробен списък на кой да изпрати лек като перце сън и на кой да спусне кошмар. Но често и той греши и пропуска да изпрати сън на някой човек. Ето защо има нощи, в които не сънуваме...
The Deliverer of Dreams. He has been delivering dreams since he was born. His father has delivered dreams… and the father of his father too… In his hеad he has a detailed list of the people who have to receive dreams as light as a feather or nightmares. Often he makes mistakes and sometimes fails to send a dream to someone. That’s why there are nights when we don’t dream.

Няма коментари:

Публикуване на коментар