четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Пиказка/ Fairy tale

Тримата братя и ламята... в инетрпретацията на Радичков настава една истинска суматоха, бой, инат, цъкане с език и други бъркотии... При мен историята се повтаря... братята са възглупави... родом са от село Главан... ламята им краде ябълката под носа 3 пъти... обаче НСБОП организира операция "Спаска" и насъсква по дирите й генно модифицираната овца Дори (да не се бърка с Доли), която всъщност е граничарско куче в овча кожа... ледът се пропуква, господа заседатели! Всички прилики с действителни лица, села и овце са случайни!
The Three Brothers and the Serpent…A real turmoil turns in Yordan Radichkov’s interpretation – fight, stubbornness, clicking with tongue and mess…The history’s repeating here… the brothers are goofy…they are from the village of Glavan…the Serpent stole their apple 3 times just under their noses…however the Chief Directorate "Combating Organised Crime" launches operation “Spaska” and sends the genetically modified sheep Dorry (not to be confused with Dolly) into the Serpent’s traces; Dorry is however a border warden dog in sheep’s skin… "The ice has broken, ladies and gentlemen of the jury!" Any coincidence with real individuals, villages and sheep is accidental.

Няма коментари:

Публикуване на коментар