петък, 20 май 2011 г.

Защо лисицата и вълкът са кумове

Историята между срамежливата лисица и рижавия лисичок от съседния хълм не се получи...
Но месец след това лисицата отново бе пронизана от стрелите на Купидон и се влюби безвъзвратно във вълка... И за двамата това беше втори брак, но изключително успешен. Всички горски животни ги канеха за кумуве на сватбите си. Вълкът и лисицата така се вживаха в ролята на професионални брачни свидетели, че само след няколко кумувания им излезе име – кума Лиса и кумчо Вълчо... и всички започнаха да ги наричат така.


The affair between the Shy Vixen and the Ginger Fox from the neighbouring hill didn’t turn out to end happily… Just about a month later the Vixen was hit once again by a Cupid arrow and fell helplessly in love with the Wolf…It was a second marriage for both of them but it proved a really successful one. The other forest animals would selected them for Man and Maid Of Honour for their weddings. The Wolf and the Vixen played with such a passion the role of ushers that just after a few ceremonies everybody started calling them with the names we call them now.

Няма коментари:

Публикуване на коментар