петък, 12 март 2010 г.

Дамата с котките. The Lady with the cats


Ето какво роди моето "котешко" настроение - това е дамата с котките, която като остарее ще стане една от онези старици, които хранят много улични котки :) Но сега е просто красивата червенокоса дама с котките и всички ветеринари са влюбени в нея :) :) :)

Here is what came out of my “cat” mood. This is the lady with the cats; when she grows old she’ll be one of those odd women who feed many street cats. But now she’s just the pretty red-haired lady with the cats and all vets are in love with her…

Няма коментари:

Публикуване на коментар