петък, 27 ноември 2009 г.

Самота. Loneliness


Изровено от архивите...
Тя се е затворила в себе си... нещо я тормози и намира спокойствие единствено в книгите... и горчивото вино... (2006)

She has closed within herself…something disturbs her and she finds serenity only in the books…and in the bitter wine…

Няма коментари:

Публикуване на коментар